Object structure
Title:

Analiza przesłanek uznania podmiotu prawa publicznego za zamawiającego na gruncie prawa zamówień publicznych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of evidence of recognising public law entity as an awarding entity based on Public Procurement Law in the light of judicature of Court of Justice of the European Union

Creator:

Szydło, Wojciech

Subject and Keywords:

prawo zamówień publicznych ; zamawiający ; podmiot prawa publicznego ; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ; Public Procurement Law ; awarding entity ; public law entity ; Court of Justice ofthe European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 497, s. 151-165

Abstrakt:

Zamawiającym jest podmiot, który przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, następnie udziela zamówienia wykonawcy oraz realizuje określone działania w trakcie jego wykonywania. Może on przybrać status podmiotu publicznego lub podmiotu prywatnego. O publicznym lub prywatnym statusie konkretnego zamawiającego nie przesądzają jednak przepisy prawa zamówień publicznych, ale określone przesłanki (normy prawne oraz stosunki społeczne, faktyczne) istniejące poza reżimem prawa zamówień publicznych. W artykule wskazano i przeanalizowano przesłanki pozwalające zakwalifikować określony podmiot publiczny do kategorii instytucji zamawiających na gruncie prawa zamówień publicznych, czyniąc to w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzeczeń polskich sądów administracyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.497.10

Language:

pol

Relation:

Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej System zamówień publicznych w Polsce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: