Object structure

Title:

Systemowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji w zamówieniach publicznych na tle rozwiązań prawa niemieckiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The systemic solutions in countering and combating the corruption in public procurement law from German perspective

Creator:

Kania, Michał

Subject and Keywords:

zamówienia publiczne ; korupcja ; system prawny ; efektywność ; polityka państwa ; public procurement ; corruption ; legal system ; efficiency ; public policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 497, s. 128-147

Abstrakt:

Zamówienia publiczne narażone są na zachowania korupcyjne, które mogą negatywnie wpływać na wydatkowanie środków publicznych. Z tego powodu wiele krajów stosuje systemowe rozwiązania antykorupcyjne. Problem korupcji został dostrzeżony w nowej dyrektywie zamówieniowej, gdzie w motywie 100 preambuły wskazano, iż: ,,nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii, przestępstw terrorystycznych, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”. Do krajów posiadających rozwinięty system antykorupcyjny w sferze zamówień publicznych zaliczyć należy Niemcy. W artykule dokonana została analiza modelowych rozwiązań w omawianym zakresie na gruncie praktyki unijnej, krajowej oraz niemieckiej z możliwością odwzorowania regulacji niemieckich w porządku krajowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.497.09

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497 ; Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej System zamówień publicznych w Polsce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu