Object structure

Title:

Zamówienia publiczne jako instrument kształtowania gospodarki przez państwo

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public procurement as an instrument for shaping the economy by a state

Creator:

Nowicki, Paweł

Subject and Keywords:

zamówienia publiczne ; zrównoważone zamówienia publiczne ; ekonomia ; państwo ; Unia Europejska ; wartości ; public procurement ; sustainable public procurement ; economy ; state ; European Union ; values

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 497, s. 114-127

Abstrakt:

Po reformie unijnego systemu zamówień publicznych z 2014 r. coraz większą rolę w gospodarce zaczęły odgrywać tzw. zrównoważone zamówienia publiczne, za pomocą których Unia Europejska oraz państwa członkowskie starają się realizować cele niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem zamówienia, służące do osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu właściwej ochrony środowiska naturalnego oraz najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. Analiza postępującej tzw. instrumentalizacji prawa zamówień publicznych stawia pytanie o sposoby oddziaływania na gospodarkę przez państwo w drodze zamówień publicznych, a także o zakres tego oddziaływania. Niniejszy artykuł pokazuje, że poprzez zamówienia publiczne państwo może kształtować gospodarkę w sposób pozytywny, realizując wartości pożądane przez społeczeństwo

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.497.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497 ; Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej System zamówień publicznych w Polsce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu