Object structure
Title:

Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda − przypadek pierwszej cyfry znaczącej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of indications for selected measures used in assessing data conformity to Benfordʼs law − the first significant digit case

Creator:

Baryła, Mateusz

Subject and Keywords:

mierniki podobieństwa rozkładów ; rozkład pierwszej cyfry znaczącej ; prawo Benforda ; analiza korelacji ; analiza skupień ; measures of distributions similarity ; first significant digit distribution ; Benfordʼslaw ; correlation analysis ; cluster analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508; s. 9-18

Abstrakt:

Porównywanie empirycznych rozkładów pierwszej cyfry znaczącej, ustalonychna bazie badanych zbiorów danych, z rozkładem Benforda często sprowadza się dokonstruowania rankingów tych zbiorów. W tym celu korzysta się z różnych mierników podobieństwarozkładów, które umożliwiają ocenę stopnia podobieństwa empirycznego rozkładupierwszej niezerowej cyfry ze wspomnianym rozkładem teoretycznym. W artykulezaprezentowano wyniki analizy wskazań trzynastu mierników podobieństwa rozkładów,opierając się na danych generowanych symulacyjnie. W przeprowadzonym badaniu posłużonosię analizą korelacji. Podjęto też próbę klasyfikacji mierników podobieństwa rozkładówza pomocą metody 𝑘-średnich. Rezultaty grupowania doprowadziły do wniosku, że wbadaniach empirycznych, gdy dysponujemy zbiorami danych o różnej wielkości, a celembadań jest stworzenie rankingów analizowanych zbiorów ze względu na stopień ich podobieństwaz rozkładem Benforda, wystarczy ograniczyć się do czterech tego typu mierników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.01

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: