Object structure
Title:

Modelowanie danych temporalnych w relacyjnym modelu danych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Modeling of temporal data in the relational data model

Creator:

Łacheciński, Sebastian

Subject and Keywords:

modelowanie danych ; modelowanie czasu ; temporalny model danych ; relacyjny model danych ; data modeling ; time modeling ; temporal data model ; relational data model

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 4 (46), s. 90-107

Abstrakt:

Artykuł porusza problem modelowania zmian zachodzących w czasie w odwzorowaniu do relacyjnego modelu danych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne wszędzie tam, gdzie należy przechowywać w bazie danych nie tylko dane zawsze aktualne, ale również dane historyczne. Prezentowane są rozwiązania uwzględniające temporalność atrybutów encji, temporalność związku encji oraz temporalność całej encji, jak również temporalność całej encji i związków do niej przynależących. W skondensowany sposób opisane zostały także zagadnienia reprezentacji czasu, rodzaje atrybutów i związków z punktu widzenia ich zmienności w czasie. Ponadto zarysowano podział temporalnych baz danych. Celem artykułu jest porównanie sposobów modelowania zmian wybranych cech encji logicznych w czasie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.4.08

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 4 (46)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: