Object structure
Title:

Technologia blockchain jako kwantyfikator zmian w sektorze finansowym

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Blockchain technology as a quantifier of changes in the financial sector.

Creator:

Kołodziej, Monika

Subject and Keywords:

blockchain ; rejestr rozporoszony ; bitcoin ; bankowość ; distributed ledger ; banking

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 4 (46), s. 79-89

Abstrakt:

Technologia blockchain stanowi innowacyjne narzędzie służące do bezpiecznego przesyłu informacji o transakcjach – w postaci bloków z danymi. Rozwój blockchain doprowadzi w najbliższych latach do redefiniowania tradycyjnego systemu finansowego, co więcej – z potencjału łańcucha bloków korzysta i będzie korzystać coraz więcej branż. Artykuł stanowi próbę analizy systemu blockchain przede wszystkim w kontekście finansów. Omówiony w nim został algorytm działania blockchain oraz wirtualnej waluty bitcoin. Przedmiotem rozważań jest implementacja i rozwój technologii w sektorze bankowym oraz wskazanie mnogości zastosowań w ujęciu strukturalnym i operacyjnym. Przedstawione wnioski i przykłady stanowią wypadkową studium literatury zarówno polsko-, jak i anglojęzycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.4.07

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 4 (46)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: