Object structure
Title:

Potrzeby opiekuńcze seniorów – perspektywa osób w wieku 75 lat i więcej i ich rodzinnych opiekunów

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Care needs of the elderly – the perspective of older generation and their family caregivers

Creator:

Szweda-Lewandowska, Zofia

Subject and Keywords:

opieka nad osobami starszymi ; pomoc instytucjonalna ; wsparcie rodzinne ; pomoc społeczna ; proces starzenia się ; elderly care ; institutional care ; family support ; social services ; aging

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8), s. 83-93

Abstrakt:

Celem artykułu była analiza wyników badania dotyczącego skali i rodzaju potrzeb opiekuńczych seniorów oraz skali i rodzaju opieki, którą obciążone są osoby udzielające wsparcia. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 200 gospodarstw domowych z seniorem powyżej 75 lat i 200 wskazanych przez seniorów ich rodzinnych opiekunów. Połowa wywiadów kwestionariuszowych została przeprowadzona z mieszkańcami Łodzi (100 z seniorami i 100 z opiekunami), a druga połowa z mieszkańcami Warszawy (100 z seniorami i 100 z opiekunami). Zagadnienie opieki nad seniorami jest jedną z najistotniejszych kwestii w kontekście akceleracji procesu podwójnego starzenia się ludności Polski. Antycypując wzrost zapotrzebowania na różnorodne formy pomocy, należy mieć na uwadze kluczową kwestię, czyli diagnozę pomocy udzielanej przez rodzinę oraz szarej strefy usług opiekuńczych. Dogłębne w wyniku przeprowadzonego badania poznanie sytuacji w zakresie wsparcia seniorów w warunkach ograniczenia liczby rodzinnych opiekunów pozwoli na kształtowanie polityki społecznej wobec osób starszych, która będzie wspierać zarówno seniora, jak i rodzinę w obszarach deficytowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2017.2.06

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: