Object structure
Title:

Mieszkalnictwo senioralne a możliwości finansowe seniora

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Senior housing vs. senior financial possibilities

Creator:

Gradzik, Barbara

Subject and Keywords:

mieszkalnictwo senioralne ; domy pomocy społecznej ; alternatywne formy zamieszkania ; koszt pobytu ; możliwości finansowe seniora ; senior housing ; social welfare homes ; alternative forms of inhabitancy ; cost of stay ; financial capabilities of seniors

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8), s. 71-82

Abstrakt:

Proces starzenia się ludności prowadzący do zmian w strukturze społeczeństwa wymaga zwrócenia większej uwagi na potrzeby seniorów, między innymi w zakresie mieszkalnictwa. Zmiana miejsca zamieszkania wiąże się z poniesieniem przez seniora niemałych kosztów finansowych. Celem artykułu jest analiza wybranych możliwości mieszkaniowych dedykowanych osobom starszym, a także ocena ich zdolności do samodzielnego opłacenia zamieszkania, pobytu w takich miejscach z uwzględnieniem pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych. W przeprowadzonym badaniu statystycznym opartym na miarach przeciętnych i miarach zróżnicowania wykorzystano informacje dotyczące kosztu zamieszkania w publicznych domach opieki społecznej, mieszkaniach funkcjonujących w ramach miejskich programów senioralnych oraz osiedla senioralnego Seniors Apartments. Wynikiem przeprowadzonego badania było stwierdzenie, że bez finansowej pomocy najbliższych seniorzy nie są w stanie samodzielnie opłacić sobie miejsc w przeznaczonych dla nich zasobach mieszkaniowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2017.2.05

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: