Object structure
Title:

Miejsce srebrnej gospodarki w regionalnych dokumentach strategicznych

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Place of silver economy in regional strategic documents

Creator:

Sobolewska-Poniedziałek, Ewa

Subject and Keywords:

srebrna gospodarka ; osoby starsze ; region ; strategia rozwoju ; silver economy ; the elderly ; development strategy

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8), s. 54-70

Abstrakt:

Zachodzące przemiany demograficzne implikują konieczność analizy kierunków i konsekwencji tych przemian w wymiarze zarówno globalnym, jak i regionalnym. Prognozy demograficzne wskazują, że depopulacja oraz starzenie się społeczeństw to kluczowe zmiany, których doświadczać będzie przez najbliższe dziesięciolecia także Polska. Jak wynika z prognoz demograficznych, w najbliższych latach nastąpi nasilenie wspomnianych zjawisk, przy czym sytuacja będzie istotnie zróżnicowana regionalnie. Fakt ten stanowi podstawę do analizy obecności założeń srebrnej gospodarki w regionalnych dokumentach strategicznych. Przyjmuje się bowiem założenie, że im większe prognozowane wskaźniki obrazujące zaawansowanie procesu starzenia, w tym większym stopniu założono w dokumentach strategicznych przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom tych przemian. Spośród szesnastu województw wybrano do analizy pięć, w tym trzy o najwyższych wskaźnikach obciążenia osobami starszymi i dwa województwa z najniższymi wskaźnikami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2017.2.04

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: