Object structure
Title:

Metoda eksperymentu ekonomicznego w szacowaniu kapitału społecznego – wady, zalety, możliwości stosowania

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Applying experimental economics to the analysis of social capital – advantages; disadvantages and applicability

Creator:

Markowska-Przybyła, Urszula ; Ramsey, David M.

Subject and Keywords:

kapitał społeczny ; zaufanie ; pomiar ; ekonomia eksperymentalna ; social capital ; trust ; measure ; experimental economics

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8), s. 7-19

Abstrakt:

Celem artykułu była prezentacja alternatywnej możliwości pomiaru jednego z aspektów kapitału społecznego, tj. aspektu normatywnego. W pracy przybliżono pojęcie kapitału społecznego i jego różne ujęcia, omówiono problematykę pomiaru tego kapitału i trudności, jakie są z nim związane, przedstawiono wady i zalety klasycznego sposobu kwantyfikacji norm, wartości i przekonań oraz wady, zalety i możliwości zastosowania eksperymentu ekonomicznego jako narzędzia obserwacji zachowań badanych osób.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2017.2.01

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 2 (8)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: