Object structure
Title:

Współdziałanie międzyorganizacyjne na rynku usług fitness

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Inter-organizational co-operation in the fitness services market

Creator:

Stosik, Aneta

Subject and Keywords:

współdziałanie ; koopetycja ; relacje międzyorganizacyjne ; sieci ; kontrakty relacyjne ; wartości ; cooperation ; coopetition ; interacting organizations ; networks ; relational contract ; values

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 2, s. 34-37

Abstrakt:

Efektywność organizacji oraz jej ponadprzeciętną konkurencyjność upatruje się coraz częściej w budowaniu sieci relacji międzyorganizacyjnych, które tworzą specyficzne struktury i wpływają na wzrost przewagi na rynku. W artykule podjęto próbę opisu występowania koopetycyjnych zachowań trenerów personalnych1 w usługach fitness. Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie na nowy sieciowy charakter działań w obszarze badanego rynku fitness oraz na korzyści i zagrożenia występowania zaawansowanej kooperacji w działaniach usługowych badanej branży

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.2.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: