Object structure
Title:

Wpływ wybranych czynników na dzielenie się wiedzą w projektach

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Influence of selected factors on sharing knowledge in projects

Creator:

Spałek, Seweryn ; Major, Paulina ; Kowalewska, Magdalena

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami ; zarządzanie wiedzą ; badania empiryczne ; Biuro Zarządzania Projektami ; project management ; knowledge management ; knowledge sharing ; empirical research ; Project Management Office

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 1, s. 28-33

Abstrakt:

Zarządzanie wiedzą stanowi istotny aspekt nie tylko rozwoju przedsiębiorstw, ale też całych sektorów gospodarki. Oprócz podejścia procesowego coraz częściej pojawia się, a czasami wręcz dominuje, podejście projektowe w zarządzaniu organizacją. Dlatego też niezwykle ważne staje się zrozumienie, jakie czynniki wpływają na procesy zarządzania wiedzą w projektach. A skuteczność zarządzania projektami w dużej mierze jest uwarunkowana umiejętnością pozyskiwania i dzielenia się wiedzą. W artykule poruszono więc problematykę dzielenia się wiedzą w projektach w przedsiębiorstwach działających na terytorium Polski. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych podjęto próbę wyłonienia czynników wpływających na propagowanie wiedzy w przedsięwzięciach. Ponadto nakreślono rolę Biur Zarządzania Projektami w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Całość artykułu zwieńczono omówieniem uzyskanych wyników badań i podsumowaniem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.2.05

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: