Object structure
Title:

Dynamika apropriacji w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The dynamics of appropriation in the internationalization process of enterprises

Creator:

Mazur, Karolina

Subject and Keywords:

apropriacja ; internacjonalizacja ; zdolność absorpcyjna ; appropriation ; internationalization ; absorptive capacity

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 2, s. 23-27

Abstrakt:

Celem artykułu było ustalenie, czy mechanizmy apropriacji zastosowane przez zinternacjonalizowaną innowacyjną spółkę zmieniają się w ramach postępu procesu umiędzynarodowienia. W wyniku analizy materiału badawczego opublikowanego w literaturze światowej ustalono, że w procesie internacjonalizacji zmiany mają charakter ewolucyjny, a w ich wyniku zmienia się typ i zakres wiedzy. Staje się to zarówno podstawą sukcesu firm innowacyjnych, jak i wynikiem zaistniałych doświadczeń. Zdolność do absorpcji tej wiedzy, reprezentowana przez rywali i partnerów, determinuje możliwość zachowania trwałości przewagi konkurencyjnej i dlatego wraz ze wzrostem tejże przewagi wymagane jest wzmocnienie zabezpieczeń. Z jednej strony zabezpieczenia formalne mogą być coraz mniej skuteczne w procesie internacjonalizacji, co wynika ze stopniowego wzrostu ich złożoności. Z drugiej strony postęp procesu internacjonalizacji prowadzi do łatwiejszego zabezpieczenia nieformalnego przed absorpcją ze strony konkurencji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.2.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: