Object structure
Title:

Funkcjonowanie zespołów wielokulturowych w przedsiębiorstwach – doświadczenia badawcze

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Multicultural teams in enterprises practice ‒ research experience

Creator:

Kopertyńska, M. Wanda

Subject and Keywords:

zespół wielokulturowy ; wielokulturowość ; bariery i zalety wielokulturowości ; zarządzanie różnorodnością zespołu wielokulturowego ; multicultural team ; multiculturalism ; barriers and benefits of multiculturalism ; the manager’s complexity of multicultural team

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 2, s. 16-22

Abstrakt:

Globalne przedsiębiorstwa są bardzo liczne i – co istotne – zatrudniają pracowników pochodzących z różnych kultur. Pracowników przybywających z krajów zróżnicowanych kulturowo charakteryzują pewne cechy wspólne, ale też występują u nich pewne odmienności. Przed kadrą kierowniczą tych firm stoi nie lada wyzwanie zintegrowania tych odmiennych kulturowo pracowników w celu zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania w organizacji. Stworzenie takiego zespołu wymaga zarówno od przełożonego, jak i współpracowników poznania kultur, identyfikacji różnic i podobieństw w podejściu do stawianych zadań. Stworzenie efektywnego zespołu wielokulturowego jest dużym wyznawaniem, które warto podjąć, gdyż daje to wiele korzyści organizacjom, na co wskazywali kierownicy tych zespołów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.2.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: