Object structure
Title:

Zasoby ludzkie polskich przedsiębiorstw w warunkach sieci relacji kooperacyjnych

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Human resources of Polish enterprises in the context of networks of cooperative relationships

Creator:

Chomicki, Michał

Subject and Keywords:

zasoby ludzkie ; relacje kooperacyjne ; sieci ; human resource ; cooperative relations ; networks

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 2, s. 1-7

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zależności zachodzących między ukształtowaniem systemu zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach a korzystnością ukształtowania relacji kooperacyjnych tych przedsiębiorstw z poszczególnymi rodzajami kooperantów. W części teoretycznej pracy ukazano rolę, jaką pełnią relacje kooperacyjne w gospodarce. Następnie zaprezentowano przegląd koncepcji zasobów ludzkich w kontekście relacji międzyorganizacyjnych oraz wyniki własnych badań empirycznych dotyczących wpływu ich ukształtowania na współpracę w warunkach sieci relacji. Rezultaty przeprowadzonej analizy wskazują, że ukształtowanie systemu zasobów ludzkich wpływa jedynie na relacje kooperacyjne z odbiorcami i konkurentami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.2.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: