Object structure
Title:

Aspekt dojrzałości do zwinności w definiowaniu strategii zwinności przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Maturity to agility as an aspect of defining agile strategy

Creator:

Stachowiak, Agnieszka ; Cyplik, Piotr

Subject and Keywords:

zwinność ; dojrzałość do zwinności przedsiębiorstwa ; zwinna strategia ; agility ; maturity to agility ; agile strategy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 203-215

Abstrakt:

Funkcjonowanie we współczesnym otoczeniu stanowi dla przedsiębiorstw wyzwanie, przede wszystkim ze względu na tempo i zakres zmian w otoczeniu rynkowym oraz wysokie wymagania klientów dotyczące poziomu obsługi. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga efektywnego zarządzania przepływem materiałów. Dobór właściwej strategii logistycznej, z jednej strony odpowiadającej na uwarunkowania otoczenia rynkowego, z drugiej zaś pozwalającej na realizację celów zawartych w strategii globalnej, jest zadaniem niełatwym, między innymi ze względu na liczbę dostępnych w tym zakresie rozwiązań. Niniejszy artykuł przedstawia charakterystykę współczesnych dynamicznych warunków rynkowych, uzasadnia wybór strategii zwinności, która jest odpowiednia w turbulentnym otoczeniu, oraz prezentuje sposób oceny poziomu dojrzałości przedsiębiorstwa do zwinności. Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób ocenę dojrzałości do zwinności można wykorzystać do rozwijania strategii zwinności w przedsiębiorstwie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.16

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: