Object structure
Title:

Tworzenie relacji organizacji z otoczeniem na przykładzie firm z kapitałem japońskim w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Creating the relationship of organization with the environment on the example of Japanese firms in Poland

Creator:

Cheba, Katarzyna

Subject and Keywords:

relacje organizacji z otoczeniem ; otoczenie bliższe ; japońskie przedsiębiorstwa ; wzorzec rozwoju ; relationships of organizations with environment ; closer environment ; Japanese enterprises ; pattern of development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 192-202

Abstrakt:

Celem pracy jest analiza porównawcza praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie budowania relacji z otoczeniem bliższym, przeprowadzona na przykładzie informacji pozyskanych od firm z kapitałem japońskim funkcjonujących w Polsce oraz firm reprezentujących inny niż japoński kapitał zagraniczny. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w pracy przyjęto, że przedsiębiorstwa stosujące japońskie techniki zarządzania częściej i w szerszym zakresie niż przedsiębiorstwa reprezentujące inny kapitał zagraniczny i stosujące inne niż japońskie techniki zarządzania podejmują działania, których celem jest tworzenie relacji z otoczeniem. Informację tę zweryfikowano, analizując różne obszary działalności przedsiębiorstw japońskich, w ramach których podejmowane są działania mające na celu tworzenie relacji z otoczeniem bliższym organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.15

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: