Object structure
Title:

Zrównoważona logistyka jako strategia biznesowa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sustainable logistics as a business strategy

Creator:

Bąk-Sokołowska, Monika

Subject and Keywords:

zrównoważona logistyka ; strategia biznesowa ; cechy dobrej strategii ; technologie logistyczne ; sustainable logistics ; business strategy ; the characteristics of a good strategy ; logistics technologies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 169-191

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest ukazanie zrównoważonej logistyki jako współczesnego wzorca działania warunkującego sukces biznesowy organizacji. Wprowadzeniem do podjętej tematyki będzie wyjaśnienie pojęcia zrównoważonej logistyki. Następnie autorka odpowie na pytanie, czym jest strategia biznesowa i dlaczego jest niezbędna w prowadzeniu działalności. W artykule zostanie również zaprezentowana analiza strategii zrównoważonej logistyki w przekroju cech dobrej strategii (prostoty, wewnętrznej spójności i zewnętrznej spójności), ze szczególnym naciskiem na ukazanie jej wpływu na architekturę korporacyjną, jak też ukazanie trendów i wydarzeń stymulujących rozwój badanej strategii. Uzupełnieniem podjętych rozważań będą przykłady z praktyki działalności biznesowej wybranych firm, opisane na podstawie internetowych źródeł danych. Do badań nad problemem autorka zastosuje metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu połączonej z rozumowaniem indukcyjnym. Podsumowaniem artykułu będą konkluzje dotyczące głównego celu opracowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.14

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: