Object structure
Title:

Znaczenie i zastosowanie marki prywatnej w nowoczesnych kanałach dystrybucji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The significance and use of private label in modern distribution channels

Creator:

Wala, Agnieszka ; Szopik-Depczyńska, Katarzyna

Subject and Keywords:

nowoczesny kanał dystrybucji ; marka prywatna ; modern distribution channel ; private label

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 146-154

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań zastosowania marki prywatnej, jej udziału w ofercie nowoczesnego kanału dystrybucji oraz wpływu na relacje producent – detalista. Koncentracja detalistów, także tendencja tzw. sprytnych zakupów warunkują rozwój marki prywatnej. W artykule dokonano studiów literaturowych dotyczących nowoczesnych kanałów dystrybucji, handlu zagranicznego oraz marki prywatnej dystrybutora – jej form i zakresu zastosowania. Zaprezentowane w artykule dane z krajowego i międzynarodowego rynku potwierdzają w większości przypadków zwiększający się udział marki prywatnej w koszyku zakupowym konsumentów i obecność w ofercie nowoczesnych kanałów dystrybucji oraz wysoki wzrost udziału marki prywatnej w handlu detalicznym w Europie Wschodniej i Centralnej. Marka prywatna stanowi szansę i zagrożenie dla producentów, wywiera wpływ na ich relacje z dystrybutorami. Autorki w referacie opierają swoje rozważania na literaturze przedmiotu, analizie ilościowej i jakościowej na podstawie danych GUS, danych wtórnych z raportów firm konsultingowych, przykładach rynkowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.12

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: