Object structure
Title:

Zespoły projektowe w łańcuchach dostaw w Polsce – wyniki badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Project teams in supply chains in Poland – the results of empirical research

Creator:

Kołakowski, Tomasz ; Jagoda, Agnieszka

Subject and Keywords:

zespół projektowy ; łańcuch dostaw ; integracja łańcucha dostaw ; project team ; supply chain ; supply chain integration

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 96-104

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie specyfiki funkcjonowania zespołów projektowych w łańcuchach dostaw. Uwaga autorów została poświęcona takim kwestiom, jak skład zespołów projektowych, ich liczebność, sposób zarządzania zespołem, narzędzia wykorzystywane do zarządzania zespołem, jak i przedmiot działalności zespołów oraz zasięg realizacji celów w skali łańcucha dostaw. Szczególna uwaga została poświęcona zespołom projektowym o interorganizacyjnym charakterze (których członkami są pracownicy co najmniej dwóch przedsiębiorstw łańcucha dostaw). W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 40 podmiotach będących ogniwami łańcuchów dostaw zlokalizowanych na terenie Polski

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.07

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: