Object structure
Title:

Implementacja standardów logistycznych jako mechanizm izomorficzny łańcucha dostaw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Implementation of logistic standards as isomorphic mechanism of supply chain

Creator:

Frankowska, Marzena ; Czyżycki, Rafał

Subject and Keywords:

izomorfizm ; łańcuch dostaw ; standardy logistyczne ; isomorphism ; supply chain ; logistics standards

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 81-95

Abstrakt:

Kluczowymi obszarami zastosowania standardów w łańcuchu dostaw są pozyskanie i wymiana informacji oraz przemieszczanie wyrobów. Uzgadnianie wspólnych obszarów współpracy wymusza konieczność dopasowania się partnerów łańcucha dostaw. Celem artykułu jest identyfikacja występowania mechanizmu izomorficznego w łańcuchach dostaw w zakresie implementacji standardów logistycznych przez partnerów oraz w odniesieniu do częstotliwości ich współpracy. Na bazie badań literaturowych opracowano model badawczy. Sformułowane hipotezy badawcze zostały zweryfikowane w badaniu ilościowym na populacji przedsiębiorstw wytwórczych. Przeprowadzone badania wskazują na polaryzację w zakresie implementacji standardów logistycznych we współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw, przy jednoczesnym preferowaniu stałej współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw (około 75%). Badania dowodzą, że wzrost częstotliwości współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw wpływa pozytywnie na stosowanie standardów logistycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.06

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: