Object structure
Title:

Odpowiedzialność społeczna jako kryterium oceny wstępnej i okresowej dostawców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social responsibility as a criterion for initial and periodic assessment of suppliers

Creator:

Urbaniak, Maciej

Subject and Keywords:

ocena dostawców ; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; supplier assessment ; corporate social responsibility ; supply chain management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 66-78

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności jako kryterium oceny wstępnej i okresowej dostawców. W ostatnim czasie można zauważyć, iż coraz więcej przedsiębiorstw (a zwłaszcza międzynarodowych koncernów), wdrażając swoje strategie oparte na idei zrównoważonego rozwoju, ocenia i kwalifikuje swoich dostawców, kierując się standardami etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej. W artykule przeanalizowano wymagania stawiane przez koncerny międzynarodowe swoim dostawcom w zakresie wdrażania elementów koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podmioty gospodarcze będące nabywcami nie ograniczają się wyłącznie do stawiania rygorystycznych wymagań dostawcom. Wiele koncernów międzynarodowych oferuje swoim dostawcom specjalne programy wsparcia w zakresie wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.05

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: