Object structure
Title:

Strategia logistyczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Logistics strategy in business competitive advantage creation

Creator:

Matwiejczuk, Rafał

Subject and Keywords:

logistyka ; strategia logistyczna ; przewaga konkurencyjna ; logistics ; logistics strategy ; competitive advantage

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 44-55

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W jej budowaniu ważną rolę pełni m.in. strategia logistyczna. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości oddziaływania strategii logistycznej na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono istotę strategii na tle współczesnych nurtów zarządzania strategicznego, pojęcie strategii logistycznej i jej miejsce w systemie strategii w przedsiębiorstwie, podstawowe rodzaje strategii logistycznych, a także przesłanki rozwoju strategii logistycznej w kierunku logistycznie zorientowanej strategii przedsiębiorstwa. Powołano się również na wyniki badań teoretyczno-metodologicznych i empirycznych wskazujących na to, że strategia logistyczna coraz częściej wykracza poza ramy funkcjonalne, stanowiąc ważną składową strategii biznesowej, a często nawet całościowej strategii przedsiębiorstwa, związanej z budowaniem i utrzymywaniem trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej na rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.03

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: