Object structure
Title:

Teoremat potencjału wsparcia logistycznego procesów gospodarczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Theorem of the logistic support’s potential for economic processes

Creator:

Dembińska, Izabela ; Jedliński, Mariusz

Subject and Keywords:

logistyka ; wsparcie logistyczne ; potencjał wsparcia logistycznego ; logistics ; logistics support ; potential of the logistics support

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 35-43

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki systematycznego przeglądu literatury dotyczącejproblematyki wsparcia logistycznego działalności gospodarczej. Dokonano próby zdefiniowaniapojęć wsparcia logistycznego i potencjału wsparcia logistycznego, jednocześnieporównania zakresu znaczeniowego tych pojęć z pojęciem zabezpieczenia logistycznego.Rozważania oparto na tezie mówiącej, iż potencjał logistyczny (endo- i egzogeniczny) determinujepoziom i zakres wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa. Rozważania mają charakterteoretyczny, przez co nie rozwiązują problemów konkretnego przedsiębiorstwa w określonejsytuacji, niemniej podejmują badania na wyższym szczeblu ogólności. Autorzy trwająbowiem w przekonaniu, iż w ekonomii pozytywnej weryfikatorem prawdziwości twierdzeńjest obiektywizm poznawczy badanej rzeczywistości logistycznej, w celu dokonania opisuzwiązków i zależności pomiędzy potencjałem a wsparciem logistycznym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.02

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: