Object structure
Title:

Bariery rozwoju bitcoina jako nowej formy pieniądza międzynarodowego

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Barriers of development of bitcoin as a new form of international money

Creator:

Michalczyk, Wawrzyniec

Subject and Keywords:

bitcoin ; pieniądz ; kryptowaluty ; money ; cryptocurrencies

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 1 (17), s. 41-67

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest tematyce bitcoina, prekursora wśród kryptowalut i wciąż najważniejszej z nich. Na drodze do coraz szerszego wykorzystania go jako nowej formy pieniądza międzynarodowego stoi wiele barier. Celem opracowania jest identyfikacja i charakterystyka najistotniejszych z nich: stabilizacji kursu, odpowiedniego zakresu i jakości regulacji na poziomie państwowym i międzynarodowym, zwiększenia stopnia bezpieczeństwa systemu oraz konieczności upowszechnienia się bitcoina w obrocie gospodarczym. Przedstawiono również charakterystykę tej kryptowaluty na tle spełniania przez nią funkcji pieniądza międzynarodowego oraz wskazano propozycje kierunków rozwiązywania pojawiających się w tym kontekście problemów. Jako metodę badawczą zastosowano analizę literatury oraz danych statystycznych, przede wszystkim z okresu 2016-2017

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e.21.2018.1.03

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 1 (17)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: