Object structure

Title:

Modelowanie rachunku kosztów na potrzeby zarządzania w gminie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost accounting modelling for the management in the municipal

Creator:

Rokita, Sabina

Subject and Keywords:

zarządzanie w gminie ; rachunek kosztów w gminnych jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych ; municipal management ; cost accounting in municipal’s budgetary units and budgetary establishments

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 506, s. 124-133

Abstrakt:

W chwili obecnej gminy nie przywiązują należytej uwagi do wykorzystywania informacji o kosztach w zarządzaniu, a rachunek kosztów prowadzony przez ich jednostki budżetowe i zakłady budżetowe jest zorientowany przede wszystkim na generowanie informacji na potrzeby obligatoryjnej sprawozdawczości. W efekcie w gminach nie dąży się do doskonalenia systemów informacyjnych, w tym rachunkowości, które byłyby w stanie dostarczyć informacji przydatnych w zarządzaniu. W artykule dokonano analizy przydatności informacji dostarczanych przez wybrane rachunki kosztów, tj. sprawozdawczy rachunek kosztów, rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów działań i rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, które powinny być brane pod uwagę przy kształtowaniu rachunku kosztów w gminnych jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych na potrzeby zarządzania, co mogłoby przyczynić się do lepszego wykorzystania środków publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.506.12

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 506

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu