Object structure
Title:

Ewolucja zrównoważonej karty wyników na potrzeby zarządzania bankiem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The evolution of Balanced Scorecard in respect of bank management needs

Creator:

Niepolowicz, Maria

Subject and Keywords:

zrównoważona karta wyników ; bank ; perspektywa ryzyka ; balanced scorecard ; risk perspective

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 506, s. 75-83

Abstrakt:

Obecnie banki, które chcą przetrwać i rozwijać się, muszą poradzić sobie z dynamicznymi zmianami, rosnącymi wymaganiami klientów i ostrą konkurencją. Wymagania rynku powodują, że banki muszą posiadać bardzo dobrą strategię oraz właściwy instrument, który umożliwi im odpowiednio dokumentować, komunikować i mierzyć strategię banku oraz postępy w jej realizacji. Doświadczenia światowe wskazuję, że instrumentem tym może być zrównoważona karta wyników. Biorąc pod uwagę specyfikę sektora bankowego, zasadne jest przyjęcie dodatkowej perspektywy, odpowiedniej do wspierania planowania, zarządzania i kontroli ryzyka. Należy także przedstawić kluczowe determinanty charakteryzujące sprawne zarządzanie w warunkach ryzyka. W związku z tym głównym celem artykułu jest przedstawienie ewolucji zrównoważonej karty wyników dla banku. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: badania literatury, wnioskowane przez analogię, analizę regulacji prawnych (ustawa prawo bankowe) oraz analizę przypadku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.506.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 506 ; Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: