Object structure

Title:

Kalkulacja kosztów odpadów zielonych o kodzie 200201 w zakładzie gospodarowania odpadami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Costs calculation of green waste for the waste disposal plants

Creator:

Kowalak, Robert

Subject and Keywords:

kalkulacja kosztów ; rachunek kosztów ; zakład gospodarowania odpadami ; costs calculation ; costs accounting ; waste disposal plant

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 506, s. 63-74

Abstrakt:

Artykuł przedstawia metodę kalkulowania kosztów jednostkowych usługi zakładu gospodarowania odpadami dotyczącej przyjęcia i kompostowania odpadów zielonych o kodzie 200201. Celem artykułu jest zaproponowanie metody obliczania kosztów jednostkowych tej usługi w jednostce gospodarczej. Wynikiem przeprowadzonych analiz było stwierdzenie, że wymaga to szczegółowej ewidencji ilościowo-wartościowej związanej z tym odpadem. W artykule przedstawiono: rachunek kosztów zakładu gospodarowania odpadami oraz metodę obliczania kosztów jednostkowych dla odpadu o kodzie 200201. Efektem badań było opracowanie systemu rachunku kosztów i kalkulacji kosztu jednostkowego odpadu. Zastosowana metoda może być wykorzystana przy planowaniu kosztów jednostkowych (kalkulacja wstępna), a także w budżetowaniu jako wartość porównywana z kosztem jednostkowym obliczanym na podstawie danych pochodzących z kont księgowych. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.506.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 506 ; Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu