Object structure

Title:

Składowe i definicje kosztów logistyki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Components anddefinitions of logistics costs

Creator:

Kes, Zdzisław

Subject and Keywords:

koszty logistyki ; rachunek kosztów logistyki ; koszty ; logistics costs ; logistics costs accounting ; costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 506, s. 33-42

Abstrakt:

Identyfikacja kosztów logistyki w systemie rachunku kosztów stanowi ciekawy problem badawczy, a ocena tych kosztów stanowi jeden z aspektów uwzględnianych w procesie decyzyjnym mającym miejsce w praktyce gospodarczej. Koszty logistyki są uznawane przez wielu autorów za kategorię złożoną oraz niejednoznaczną, co utrudnia prowadzenie badań i analiz. Charakter kosztów logistyki sprawia, że rachunek kosztów stosowny w wielu jednostkach gospodarczych nie jest dostatecznie przystosowany do gromadzenia informacji w tym obszarze. Zatem celami niniejszego artykułu są: identyfikacja oraz wskazanie znaczenia podstawowych elementów kosztów logistyki oraz ujednolicenie ich definicji. Przyjęte w artykule wnioski mogą zostać zastosowane w dalszych badaniach nad kosztami transportu pasażerskiego. W trakcie badań posłużono się metodami: analizy treści oraz analizą logiczną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.506.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 506 ; Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu