Object structure
Title:

Metodyczne podejście do konieczności ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych na przykładzie ujęcia w Starym Sączu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methodological approach to necessity of the establishment of groundwater safety zones on the example of water intake in Stary Sącz

Creator:

Wysowska, Ewa ; Kicińska, Alicja ; Nikiel, Grzegorz

Subject and Keywords:

strefy ochronne ujęć wód podziemnych ; AEM ; DRASTIC ; protection zones for groundwater intakes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 234-254

Abstrakt:

Autorzy przedstawili metodyczne podejście do konieczności ustanowienia strefy ochronnej na przykładzie ujęcia wód podziemnych w Starym Sączu. Analiza obejmowała m.in. uwarunkowania hydrogeologiczne z wykorzystaniem metody elementów analitycznych (Analytic Element Method) oraz sozologiczne na obszarze zasobowym ujęcia. Ponadto wykonano ocenę podatności warstwy wodonośnej na zanieczyszczenie, z uwzględnieniem czasu przesączania pionowego oraz z wykorzystaniem metody DRASTIC. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano zasięg strefy ochrony pośredniej ujęcia. Porównano możliwe ograniczenia w użytkowaniu terenu wynikające z ustanowienia strefy z obowiązującymi ograniczeniami, będącymi następstwem przepisów odrębnych oraz przyjętych planów działań. W pracy dokonano również oceny planowanego efektu ekologicznego działań ochronnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.21

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: