Object structure
Title:

Analiza korzyści z zastosowania symbiozy przemysłowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of industrial symbiosis benefits

Creator:

Preisner, Michał

Subject and Keywords:

symbioza przemysłowa ; gospodarka o obiegu zamkniętym ; ekosystem przemysłowy ; produkty uboczne ; odpady ; wymiana energii ; industrial symbiosis ; circular economy ; industrial ecosystem ; byproducts ; waste ; energy exchange

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 200-209

Abstrakt:

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską ambitnego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym państwa członkowskie UE zostały zobligowane do zapewnienia wysokich poziomów w zakresie gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem ponownego użycia, recyklingu i odzysku. Jednym z narzędzi mogących się przyczynić do poprawy stanu aktualnego przez zawrócenie do obiegu materiałów i energii jest zainicjowanie symbiozy przemysłowej. Mająca ponad pół wieku koncepcja została zapomniana z powodu intensywnego wykorzystywania surowców naturalnych w gospodarce linearnej. Istnieją przedsiębiorstwa, które od lat stosują rozwiązania wpisujące się w koncept symbiozy, której inicjacja najczęściej spowodowana była wyraźnymi korzyściami finansowymi. Celem niniejszego artykułu jest analiza korzyści wynikających z zastosowania symbiozy przemysłowej na wybranych przykładach z państw UE oraz zestawienie ich z ewentualnymi wadami lub niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.17

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: