Object structure
Title:

Wpływ zastosowania zmiennofazowego magazynu ciepła na temperaturę w sieci ciepłowniczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The influence of using heat storage with PCM on inlet and outlet temperatures in substation in district heating system

Creator:

Nogaj, Kinga

Subject and Keywords:

system ciepłowniczy ; sieć ciepłownicza ; zmiennofazowy akumulator ciepła ; heating system ; heating network ; PCM heat accumulator

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 174-188

Abstrakt:

W artykule wskazano kierunki rozwoju nowych generacji systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych oraz przedstawiono kryteria istotne przy wyborze materiału zmiennofazowego. Za cel pracy przyjęto określenie wpływu zastosowania zmiennofazowego magazynu ciepła na temperaturę powrotu z instalacji do sieci ciepłowniczej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wybór najkorzystniejszego materiału akumulującego ciepło zależy od temperatury powrotu sieci ciepłowniczej. Wprowadzenie zmiennofazowego magazynu ciepła do systemu ciepłowniczego pozwala na uzyskanie temperatury powrotu z instalacji na poziomie temperatury zgodnej z przyjętą tabelą regulacyjną dla temperatur zewnętrznych standardowego sezonu ogrzewczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.15

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: