Object structure
Title:

Badanie poziomu wiedzy oraz opinii konsumentów będących na diecie bezglutenowej na temat produktów wchodzących w jej skład

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The study of knowledge and opinion of consumers being on a gluten-free diet about gluten-free food

Creator:

Marszałek, Agnieszka

Subject and Keywords:

żywność bezglutenowa ; opinia konsumentów ; wiedza konsumentów ; wyniki badań ; gluten-free food ; consumer opinion ; consumer knowledge ; survey data

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 143-161

Abstrakt:

Celem podjętych badań było poznanie opinii oraz zbadanie podstawowej wiedzy konsumentów stosujących dietę bezglutenową na temat żywności wchodzącej w jej skład. Wyniki uzyskano, wykorzystując kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze. Badania zostały przeprowadzone w okresie od początku marca do końca października 2016 r. wśród osób stosujących dietę bezglutenową. Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani posiadają dużą wiedzę na temat żywności niezawierającej glutenu. Najczęściej kupowaną przez respondentów grupą produktów bezglutenowych jest pieczywo, najrzadziej zaś sięgają oni po dania typu instant. Z badań można się dowiedzieć, że ankietowanym zależy na dostępie do pełnej gamy produktów bezglutenowych posiadających licencjonowany znak przekreślonego kłosa. Ważny jest także fakt, że respondenci często sięgają po produkty krajowych wytwórców, przez co zwiększają szansę ich rozwoju. Do głównych czynników wpływających na zakup bezglutenowych artykułów spożywczych zaliczyć można smak, jakość i dostępność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.13

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: