Object structure
Title:

Spektrum ekologiczno-siedliskowe flory naczyniowej zwałowiska odpadów pogórniczych „Ruda” w Zabrzu-Biskupicach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ecological and habitat spectrum of vascular flora of post-mining “Ruda” heap in Zabrze-Biskupice

Creator:

Hanczaruk, Robert

Subject and Keywords:

zwałowisko Ruda ; odpady pogórnicze ; spontaniczna sukcesja roślinności ; rekultywacja ; Ruda heap ; post-mining wastes ; spontaneous succession of vegetation ; recultivation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 50-63

Abstrakt:

W pracy przedstawiono charakterystykę ekologiczno-siedliskową flory naczyniowej zwałowiska „Ruda” w Zabrzu-Biskupicach. Flora hałdy liczy 164 taksony roślin z 38 rodzin i reprezentuje stadium pośrednie pomiędzy inicjalnym a przejściowym etapem spontanicznej sukcesji roślinności. Dominują w niej rodzime (73,8%), jedno- (20,1%) i wieloletnie (50,6%) gatunki ruderalne (40,2%) i łąkowe (17,7%), o znacznych zdolnościach konkurencyjnych (48,2%), rozsiewane na drodze anemo- (75,6%), zoo- (15,2%) i autochorii (7,3%). Pod względem wymagań siedliskowych we florze zwałowiska najwyższy udział mają gatunki światłolubne (L7-8 65,2%), mezofilne (F4-6 65,2%), silnie zróżnicowane w odniesieniu do preferencji troficznych, umiarkowanie ciepłolubne (T5-6 58,5%) i eurytermiczne (Tx 31,1%), o szerokim zakresie tolerancji wobec odczynu podłoża (Rx 39,0%) i zasadolubne (R7-8 34,1%). Czynnikiem ograniczającym rozwój pokrywy roślinnej jest wysoka szkieletowość substratu glebowego (D3,5-4 57,9%)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.05

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: