Object structure
Title:

Nowy jednolity model ujmowania przychodów według MSSF

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The new homogeneous revenue recognition model under IFRS

Creator:

Sitarz, Natalia

Subject and Keywords:

MSSF 15 ; przychody ; model ujmowania przychodów ; IFRS 15 ; revenues ; revenue recognition model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 411-421

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano założenia i wybrane konsekwencje nowego modelu ujmowania przychodów uregulowanego w MSSF 15 Przychody z umów z klientami, mającym obowiązkowe zastosowanie dla sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 r. lub później. Według wymogów nowego standardu jednostki do ujmowania przychodów będą stosowały jednolity model bez względu na źródło, z jakiego przychody są pozyskiwane, oraz sektor, w jakim działa jednostka. Określenie momentu ujęcia i wysokości przychodów będzie wymagało każdorazowo analizy pięciu kroków nowego modelu, który zastąpi wszystkie dotychczasowo obowiązujące metody ujmowania przychodów. Kierunek wpływu zmienionych zasad rachunkowości na wysokość przychodów jednostek nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od specyficznych zapisów umów z klientami. Nowy model ujmowania przychodów może wpłynąć na wysokość wskaźników charakteryzujących sytuację finansową i majątkową jednostek. Wdrożenie nowego standardu może okazać się dla wielu jednostek czasochłonne i kosztochłonne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.36

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: