Object structure
Title:

Koszty finansowania zewnętrznego w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości i na przykładzie wybranych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Borrowing costs based on international accounting regulations and on the example of selected capital groups listed on the WSE

Creator:

Prewysz-Kwinto, Piotr ; Voss, Grażyna

Subject and Keywords:

koszty finansowania zewnętrznego ; MSR/MSSF ; ujawnianie informacji ; grupy kapitałowe ; borrowing costs ; IAS/IFRS ; disclosure of informations ; capital groups

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 387-398

Abstrakt:

Problematyka prezentacji i ujawniania informacji o kosztach finansowania zewnętrznego w sprawozdaniu finansowym została szczegółowo uregulowana w krajowych i międzynarodowych regulacjach rachunkowości. Odnoszą się do niej również przepisy prawa podatkowego. Wynika to z faktu, że w pewnych sytuacjach koszty finansowania zewnętrznego nie muszą być ujmowane w rachunku zysków i strat, lecz mogą być doliczane do wartości aktywów, a tym samym prezentowane w bilansie. Celem opracowania jest przedstawienie zasad ujawniania informacji dotyczących kosztów finansowania zewnętrznego w świetle rozwiązań zawartych w międzynarodowych regulacjach rachunkowości oraz analiza informacji w tym zakresie zawartych w sprawozdaniach finansowych największych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.34

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: