Object structure
Title:

Znaczenie i wpływ opcji walutowych na wyniki finansowe wybranych spółek giełdowych na tle pierwszego w XXI wieku kryzysu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The importance and influence of currency options on the financial performance of selected stock companies against the background of the first financial crisis in the 21st century

Creator:

Ogrodnik, Kamil

Subject and Keywords:

opcje walutowe ; restrukturyzacja ; kryzys finansowy ; currency options ; restructuring ; financial crisis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 355-364

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych problemów wynikających z zawartych umów opcji walutowych na tle pierwszego w XXI w. kryzysu finansowego. Zdefiniowano aspekt wpływu zmienności kursów walutowych na polską gospodarkę. Przedstawiono przyczyny i przebieg procesu restrukturyzacji portfela opcji walutowych na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wskazano, iż restrukturyzacja przeprowadzona w latach 2009-2010 pozwoliła spółkom utrzymać się na rynku i uzyskać szanse rozwojowe. Na podstawie dalszych badań dokonano oceny, czy polscy przedsiębiorcy oraz instytucje finansowe (banki) wprowadziły jakikolwiek mechanizm, aby ograniczyć ryzyko jego ponownego wystąpienia, oraz jakie działania celem ograniczania ryzyka zostały podjęte przez polski rząd

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.31

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: