Object structure
Title:

Sposoby ujawniania informacji o kapitale intelektualnym w praktyce spółek notowanych na GPW w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The practices in the disclosure of information about intellectual capital in companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Kwiecińska, Karolina

Subject and Keywords:

kapitał intelektualny ; sprawozdawczość przedsiębiorstw ; raportowanie zintegrowane ; informacje niefinansowe ; intellectual capital ; corporate reporting ; integrated report ; non-financial information

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 317-325

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie sposobów prezentacji informacji o kapitale intelektualnym w praktyce spółek giełdowych z indeksu WIG20. Realizacji tego celu podporządkowano strukturę opracowania. W pierwszej kolejności omówiono istotę kapitału intelektualnego, następnie przedstawiono sposoby ujawniania informacji na jego temat. W ostatniej części artykułu przedstawiono sposoby ujawniania informacji o kapitale intelektualnym stosowane przez spółki z indeksu WIG20. Artykuł napisano na podstawie analizy zawartości raportów rocznych, raportów na temat społecznej odpowiedzialności oraz raportów zintegrowanych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w dniu 14.06.2017 r. Wykorzystano również literaturę obejmującą tematykę kapitału intelektualnego oraz sprawozdawczości przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najwięcej informacji o kapitale intelektualnym ujawniają spółki sporządzające zintegrowany raport

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.27

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: