Object structure
Title:

Wpływ kapitału mezzanine na realizację funkcji wizerunkotwórczej rachunkowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of mezzanine capital on the implementation of the image-creating accounting function

Creator:

Jastrzębowski, Artur ; Wierzbiński, Marek

Subject and Keywords:

kapitał hybrydowy ; funkcja wizerunkotwórcza rachunkowości ; struktura kapitału ; hybrid capital ; image-creating function of accounting ; capital structure

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 170-178

Abstrakt:

Rachunkowość na przestrzeni lat zwiększała zakres pełnionych funkcji. Obecnie wykorzystywany katalog został wzbogacony o funkcję wizerunkotwórczą, zgodnie z którą zadaniem rachunkowości jest między innymi kreowanie wizerunku jednostki wśród różnych grup interesariuszy z zachowaniem zasady wiernego i rzetelnego obrazu. Rozwój rynków kapitałowych doprowadził z kolei do zwiększenia wachlarza instrumentów kapitałowych wykorzystywanych przez jednostki do finansowania swojej działalności. Sposób finansowania majątku istotnie wpływa na postrzeganie jednostki, dlatego też ujęcie kapitału hybrydowego w bilansie w pozycji odrębnej od kapitałów własnych i obcych w znacznym stopniu determinuje jej wizerunek. Celem artykułu jest przybliżenie funkcji realizowanych przez system rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania funkcji wizerunkotwórczej na tle wyodrębnionego kapitału hybrydowego – mezzanine

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.15

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: