Object structure
Title:

Ostrożność w rachunkowości – zasada czy cecha jakościowa?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Prudence in accounting – principle or qualitative characteristic?

Creator:

Bareja, Katarzyna

Subject and Keywords:

ostrożność ; sprawozdawczość finansowa ; zasady rachunkowości ; cechy jakościowe sprawozdań finansowych ; prudence ; financial reporting ; principles of accounting ; ualitative characteristicsof financial statements

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 26-36

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza zmiany interpretacji ostrożności w rachunkowości. Tradycyjnie ostrożność rozumiana jako zasada rachunkowości oznaczała dokonywanie oszacowań w sposób rozważny, tak aby aktywa i przychody nie były zawyżone, a zobowiązania i koszty zaniżone. Ewolucja interpretacji ostrożności prowadzi do podkreślania jej roli w dokonywaniu oszacowań i ma zastosowanie do sytuacji, gdy istnieje ryzyko, że aktywa, zobowiązania, przychody i koszty mogłyby być zawyżone lub zaniżone. Zostaje ona wówczas wpisana w neutralność – cechę jakościową. W pierwszej części artykułu ostrożność rozumiana jako zasada analizowana jest pod kątem sposobu kształtowania modelu rachunkowości w teorii rachunkowości. Rozważania te pozwalają na wskazanie miejsca ostrożności we współczesnej rachunkowości – co jest przedmiotem drugiej części artykułu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.02

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: