Object structure
Title:

Partnerstwo publiczno-prywatne źródłem finansowania procesu rewitalizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public-private partnership as funding of revitalization source

Creator:

Wolińska, Dorota ; Trykacz, Karolina

Subject and Keywords:

rewitalizacja ; public private partnership ; źródła finansowania rewitalizacji ; partnerstwo publiczno--prywatne ; revitalization ; revitalization’s sources of funding

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 502, s. 73-81

Abstrakt:

Jednym z czynników hamujących rozwój lokalny jest degradacja – zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich. Odpowiedzią na narastające problemy przestrzeni jest rewitalizacja, której zadaniem – w świetle ustawy o rewitalizacji – jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej. Jest ona zadaniem własnym gminy wykonującej je za pomocą dostępnych instrumentów, z których jednym z najistotniejszych są instrumenty finansowe. Istnieje wiele źródeł finansowania niezwykle kosztownego procesu rewitalizacji, jednak do najpowszechniejszych należą środki publiczne. Ze względu na kompleksowość procesu rewitalizacji i mnogość uczestniczących w nim podmiotów, zarówno ze środowiska publicznego, jak i podmiotów prywatnych, autorki pragną zwrócić uwagę na możliwość i problematykę łączenia środków finansowych obu tych grup. Celem artykułu jest przybliżenie przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego i jego znaczenia w procesie rewitalizacji, a także ukazanie płynących z niego korzyści i istniejących zagrożeń. Przez analizę wybranych harmonogramów rzeczowo-finansowych gminnych programów rewitalizacji wskazano odsetek i rodzaj inwestycji finansowanych na mocy partnerstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.502.07

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 502

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: