Object structure
Title:

Regionalne dysproporcje atrakcyjności wybranych miast Polski Wschodniej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional attractiveness disparities of selected cities in Eastern Poland Macro Region

Creator:

Pawlik, Andrzej ; Dziekański, Paweł

Subject and Keywords:

atrakcyjność miast ; rozwój regionalny ; wskaźnik syntetyczny ; dochody ; wydatki ; attractiveness of the cities ; regional development ; synthetic indicator ; income ; expenditure

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 502, s. 62-72

Abstrakt:

Między krajami członkowskimi UE i regionami występują liczne różnice. Zasadnicza różnica dotyczy głównie poziomu rozwoju poszczególnych regionów. Szczególnie duże dysproporcje widoczne są w województwach Polski Wschodniej. Otwarcie kraju na zewnątrz ukazało ogólnie niski poziom konkurencyjności gospodarki naszych województw oraz niski poziom atrakcyjności miast. Powszechnie uważa się, iż za atrakcyjność odpowiadają następujące czynniki: zróżnicowanie struktur ekonomicznych regionu, dostępność komunikacyjna, istniejące zaplecze naukowo-badawcze, funkcjonujące instytucje otoczenia biznesu. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania miary syntetycznej (metoda bezwzorcowa) do oceny i poznania przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności miast Polski Wschodniej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.502.06

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 502

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: