Object structure
Title:

Kształtowanie przestrzennych dysproporcji konkurencyjności gmin przez miejski obszar funkcjonalny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Developing spatial disproportion of the competitiveness of the communes by urban functional area

Creator:

Dziekański, Paweł ; Pawlik, Andrzej

Subject and Keywords:

miejski obszar funkcjonalny ; konkurencyjność ; gmina ; miara syntetyczna ; urban functional areas ; competitiveness ; municipality ; synthetic measure

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 502, s. 44-52

Abstrakt:

Obszar funkcjonalny to układ przestrzenny, składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów. Poznanie jego roli w regionie wymaga analizy relacji miasta i jego powiązań z otoczeniem. Celem artykułu jest przedstawienie dysproporcji lokalnej konkurencyjności gmin z punktu widzenia obszaru funkcjonalnego oraz zaprezentowanie możliwości wykorzystania miary syntetycznej w tym procesie. Konkurencyjność badanych gmin województwa świętokrzyskiego i KOF (Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego) jest słaba, na co wskazują niskie wartości miary syntetycznej. W najlepszej sytuacji w 2010 r. znalazła się Sitkówka-Nowiny (0,59), w najsłabszej Górno (0,31), w 2015 r. − Sitkówka-Nowiny (0,50) i Piekoszów (0,28). W KOF w 2010 r. poziom miary syntetycznej wynosił 0,43, w 2015 r. − 0,36. We współczesnej gospodarce miasta stanowią ośrodki zwiększonego rozwoju, w dużej mierze oddziałując na pobliskie tereny. Powstanie i rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych wiąże się z wzajemnym przenikaniem na wielu płaszczyznach miasta i jego otoczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.502.04

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 502

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: