Object structure
Title:

Problemy rewitalizacji obszarów zdegradowanych małych miast na przykładzie miasta Radzionków

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems related to the revitalization of degraded areas of small towns illustrated on the example of Radzionków

Creator:

Brandenburg, Henryk ; Tobor, Gabriel

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; rozwój zrównoważony ; rewitalizacja obszarów zdegradowanych ; local development ; sustainable development ; revitalization of degraded areas

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 502, s. 11-21

Abstrakt:

Otoczenie przedsiębiorstw staje się coraz bardziej ewolucyjne, skraca się okres używalności wyrobów, w wyniku realizacji projektów innowacyjnych pojawiają się nowe produkty, często lepiej zaspokajające wymagania klientów, a produkowane mniejszym kosztem i proponowane za niższą cenę. Zmiany w otoczeniu mają również duży wpływ na działania samorządów lokalnych. Miasta stanowią dzisiaj jednostki zdolne do stanowienia o swojej przyszłości, ponieważ w dużo mniejszym stopniu niż w przeszłości są podległe władzom i decyzjom centralnym. Przekazywane są im nie tylko obowiązki zaspokajania bieżących potrzeb społecznych, ale również prawa decydowania o kierunkach lokalnego rozwoju gospodarczego. W artykule, po prezentacji miasta Radzionków i zmian, które nastąpiły w jego otoczeniu w ostatnim okresie, przedstawiono program rewitalizacji jego obszarów zdegradowanych i analizę jego zawartości w kontekście proponowanych rozwiązań potencjalnych problemów rewitalizacji obszarów zdegradowanych, które mogą być wykorzystane w innych miastach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.502.01

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 502

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: