Object structure
Title:

Analiza sieci społecznych w identyfikacji i wzmacnianiu potencjału innowacyjnego zespołów pracowniczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social network analysis in identifying and strengthening the innovation potential of employee teams

Creator:

Wawrzynek, Łukasz

Subject and Keywords:

sieci społeczne ; sieci organizacyjne ; zespoły ; innowacyjność ; ONA ; SNA ; social networks ; organizational networks ; teams ; innovation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 496, s. 183-204

Abstrakt:

Artykuł pokazuje sposób podnoszenia potencjału innowacyjnego grup pracowników z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej. Jego celem jest wskazanie możliwości identyfikacji potencjału poszczególnych osób tworzących zespoły oraz pokazanie uwarunkowań przypisywania ich do zespołów. Artykuł wskazuje też na zagadnienie sieci społecznych, będących odzwierciedleniem relacji pomiędzy pracownikami. Ukazuje odmienne spojrzenie na możliwości identyfikacji potencjału poszczególnych osób tworzących zespoły oraz pokazuje uwarunkowania przypisywania osób do zespołów. W artykule analizowany jest potencjał innowacyjnych jednostek, ale również potencjał społeczny, umożliwiający wspieranie działania zespołu w zakresie innowacyjnych zachowań poprzez powiązania relacyjne pomiędzy jego uczestnikami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.496.15

Language:

pol

Relation:

Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 496

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: