Object structure
Title:

Logiki strategicznej opcyjności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Option strategic logics

Creator:

Sus, Aleksandra

Subject and Keywords:

okazje ; opcje realne ; strategiczne logiki ; opportunities ; real options ; strategic logics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 496, s. 161-170

Abstrakt:

W referacie postawiono problem badawczy, który koncentruje się na znalezieniu odpowiedzi o wiodący sposób podejmowania decyzji strategicznych w optyce okazji i opcji realnych. Poszukiwania koncentrują się na znalezieniu wyróżników współczesnej strategii, a zbiór poruszanych wątków zamknął się w kontekście trzech logik: pozycjonowania, kompetencji oraz szans. Rozważania poprzedzono próbą konceptualizacji kategorii opcji realnych w celu dokładnego wyjaśnienia ich strategicznej roli w przeprowadzonym wnioskowaniu. Artykuł kończy propozycja badań empirycznych, która przyjęła formę matrycy empirycznej, porządkującej wybrane logiki według czterech różnych wyróżników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.496.13

Language:

pol

Relation:

Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 496

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: