Object structure
Title:

Czynniki ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie – zarys problematyki badawczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk factors in the agile project management. The outline of research problem

Creator:

Spałek, Seweryn ; Trzeciak, Mateusz

Subject and Keywords:

ryzyko ; zarządzanie projektami ; agile ; kluczowe czynniki ryzyka ; risk ; project managent ; key risk factors

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 496, s. 150-160

Abstrakt:

Firmy programistyczne tworzą jedną z typowych branż, w których stosuje się zarządzanie projektami i koncepcję pracy w zespołach, a funkcjonowanie tych zespołów stanowi dominującą formę organizacji pracy. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących rozpoznania najczęstszych czynników ryzyka w zwinnie zarządzanych projektach IT. Badania przeprowadzono w formie ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych na próbie 111 kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych. W omawianych badaniach zwrócono uwagę na proces wyłaniania czynników ryzyka oraz ich ocenę podczas planowania projektu, jak również na najczęściej pojawiające się czynniki ryzyka w projekcie zarządzanym zwinnie. Wyniki badań zestawiono z krytyczną analizą literatury przedmiotu oraz ze światowymi raportami dotyczącymi czynników sukcesu i niepowodzeń projektów IT. Przedstawiono również rekomendacje do przeprowadzenia dalszych badań dotyczących oceny czynników ryzyka, które wynikają bezpośrednio ze specyfiki projektów informatycznych, oraz stosowania zwinnego podejścia do zarządzania projektami zarówno w ujęciu organizacji pracy zespołu projektowego, jak i potencjalnych grup interesariuszy projektu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.496.12

Language:

pol

Relation:

Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 496

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: