Object structure
Title:

Znaczenie wykorzystania technologii informatycznych w procesach zarządzania wiedzą przedsiębiorstw budowlanych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The importance of knowledge management systems’ use in construction companies

Creator:

Soniewicki, Marcin

Subject and Keywords:

zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwa budowlane ; technologie informatyczne ; systemy zarządzania wiedzą ; konkurencyjność ; knowledge management ; construction companies ; information technology ; knowledge management systems ; competitiveness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 496, s. 135-149

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie intensywności wykorzystania technologii informatycznych wspierających procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach budowlanych, a także porównanie poziomu konkurencyjności firm w tej branży, wykorzystujących tego rodzaju systemy z wysoką oraz niską intensywnością. Przeprowadzono analizy statystyczne wyników badania ilościowego na130 przedsiębiorstwach funkcjonujących w branży budowlanej. Wyniki pokazały, że dla firm w tej branży najbardziej istotne są systemy magazynowania danych oraz informatyczne systemy komunikacyjne. Analizy ujawniły również, że poziom konkurencyjności badanych przedsiębiorstw jest wyższy wśród firm intensywnie wykorzystujących badane systemy, a różnice w poziomie konkurencyjności są istotne statystycznie. Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą nie są prawdopodobnie źródłem ani kluczowym elementem w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw budowlanych, lecz wyniki otrzymane w niniejszym artykule wskazują, że ich brak może być znaczącą przeszkodą dla osiągnięcia wysokiego poziomu konkurencyjności przez firmę działającą w tej branży

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.496.11

Language:

pol

Relation:

Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 496

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: