Object structure
Title:

Działania restrukturyzacyjne w publicznej szkole wyższej: przesłanki i indykatory – studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Restructuring actions in a public higher education institution: prerequisites and indicators – case study

Creator:

Pisarska, Aleksandra

Subject and Keywords:

publiczne szkoły wyższe ; restrukturyzacja ; wyniki finansowe ; public higher education institutions ; restructuring ; financial results

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 496, s. 105-122

Abstrakt:

Celem opracowania jest rozpoznanie przesłanek i indykatorów restrukturyzacji w publicznej uczelni. Ze względu na złożoność podjętego problemu i brak powszechnej dostępności do danych uwaga badawcza została skoncentrowana na rozpoznaniu przesłanek natury finansowej w odniesieniu do jednego celowo dobranego uniwersytetu. Badaniem objęto wynik finansowy ogółem, wynik z działalności dydaktycznej oraz wynik dotyczący działań uczelni na rynkach finansowych. Na tej podstawie wskazano proponowane wartości referencyjne, które powinny stanowić dla zarządzających impuls do podjęcia w uczelni działań restrukturyzujących. Ustalono, że obszarem, który należy objąć szczególną uwagą i kontrolą w odniesieniu do poziomu kosztów, jest działalność dydaktyczna. Z uwagi na sens merytoryczny działań w segmencie dydaktycznym należy uznać wyniki wykazywane w tym obszarze za kryterium najbardziej relewantne do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.496.09

Language:

pol

Relation:

Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 496

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: