Object structure
Title:

Otwarte innowacje a zdolności dynamiczne – wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Open innovation vs. dynamic capabilities − the research results of the Polish industrial enterprises

Creator:

Mielcarek, Paweł

Subject and Keywords:

innowacje ; otwarte innowacje ; zdolności dynamiczne ; przemysł ; przedsiębiorstwo ; innovation ; open innovation ; dynamic capabilities ; industry ; company

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 496, s. 83-93

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ukształtowania zdolności dynamicznych w kontekście skuteczności procesów otwartej i zamkniętej innowacji. Na podstawie literatury przedmiotu wydzielono dziewięć zdolności dynamicznych, których ukształtowanie zbadano w odniesieniu do procesów innowacji otwartej (w tym przychodzącej i wychodzącej) oraz zamkniętej. Natomiast skuteczność procesów innowacyjnych ustalono na podstawie liczby opracowanych innowacji. Wskazane zależności zweryfikowano, opierając się na badaniach empirycznych dotyczących średniej i dużej wielkości przedsiębiorstw przemysłowych zaliczanych do sześciu branż wysokiej, średniej i niskiej techniki. Przeprowadzone badania ankietowe objęły lata 2012-2014 i dotyczyły podmiotów działających na terenie Rzeczypospolitej. Łącznie uzyskano 92 odpowiedzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.496.07

Language:

pol

Relation:

Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 496

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: